Pròtesi fixa

En la pròtesi fixa aconseguim que el metall ajusti perfectament sobre els monyons, buscant espais per aconseguir, al incorporar la ceràmica, una estètica elegant i integrada a la boca del pacient. També treballem amb diferents sistemes de microfesats segons les necessitats de cada tipus d’implant.

Metall-ceràmica

  • Corones metall ceràmica
  • Corones microfresades
  • Corones metall ceràmica sobre implants
  • Rehabilitacions completes ceràmica / esquelètics amb anclatjes
  • Rehabilitacions completes sobre implants

Ceràmica sense metall

  • Jackets Ceràmica
  • Corones, ponts ceràmica amb còfia d’alúmina
  • Corones, ponts ceràmica amb còfia de zirconi
  • Carilles

Sistemes Zirconi – Alúmina

Fem servir diferents sistemes d’escanejat, fresat i el sistema Wol-Ceram d’electroforesis que permet tant un ajust perfecte, con una distribució optima de la pressió degut a la fina pel•lícula del recolzament oclusiu.